В него участваха 29 членове на съвета от общо 38.Присъстващите съгласуваха чрез подписване Областния план за защита при бедствия в област Хасково. В средата на 2020 г. планът е бил върнатПрочети