Няколко стари парни локомотиви бяха възстановени и върнати към живот в България. Има и други машини с историческа стойност, които също се поддържат в движение. Те се използват успешно заПрочети