Автоматичната измервателна станция на РИОСВ-Хасково в Димитровград е отчела превишаване на допустимия праг със серен диоксид повече от три пъти над нормата. Обгазяването на града се е случило в рамкитеПрочети