Програмата за трансгранично сътрудничество с по-голям бюджет

По-голям ще е бюджетът за новия програмен период на програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция до 2027 г. Това обясни Станка Димитрова, началник на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ – ИПП Трансгранично сътрудничество“. „Бюджетът ще е в размер от 34 млн и половина като предвиждаме 3 приоритета. Програмата вече е подадена в Европейската комисия. Имаме един стратегически проект, който ще бъде в подкрепа на местните правоохранителни органи. От страна на България това са Областните дирекции на МВР – Бургас, Хасково и Ямбол. От страна на Турция ще бъдат определени допълнително като засега са техните митнически власти. Другият ни голям приоритет е щадящ околната среда, трансграничен регион, където имаме 7 и половина милиона евро“, обясни Димитрова. 

Неговата цел е насърчаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парниковите газове и разработване на бизнес модели, свързани с кръговата икономика. Тези мерки ще са насочени главно към микро,малки и средни предприятия. „Те ще могат да кандидатстват по тези проекти като помощта от фондовете се отпуска при спазването на правилото de minimis, което е минимална помощ до 200 000 евро“, поясни тя.

Другият приоритет е свързан с интегрираното развитие на граничния регион като за него ще бъдат отделени около 24 милиона евро.

Програмата включва обучения на служителите на МВР и подкрепа на властите за справяне с незаконната миграция, поясни Димитрова. Предвижда се и закупуване и доставка на техника и оборудване за областните дирекции. 

Източник: БНР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.