Кметът на Хасково и шефът на болницата замесени в престъпление… Защо престъпник продължава да управлява града ни?

Като за начало накратко…

Една хасковска фирма завзема паркинга на болницата който е на общината при това с участието на кмета на града, после взема пари от болницата с участието на шефа на болницата и такси от народа, който иска да влезе да се лекува в същата тази болница.

Нашите въпроси към властите…

Колко трябва да е скъпа тази фирма на прокуратурата и колко трябва да са близки собствениците й със кмета на Хасково – Станислав Дечев и с директора на МБАЛ Хасково – Д-р  Георги Гелов, че след изпратена преписка от полицията в прокуратурата, до момента да не е повдигнато обвинение на собственика?

А след това явно извършено престъпление, /разкрито – подчертаваме от екипа на бившият вече директор на ОДМВР Хасково Недан Хаджиев/, защо от прокуратурата не са повдигнати обвинения и не са отстранени от длъжност кмета Станислав Дечев и директора на МБАЛ Хасково Д-р  Георги Гелов?

Защо престъпник продължава да управлява града ни?

А сега подробно ето го и разследването:

В  ОДМВР Хасково е постъпил сигнал, че паркинга пред МБАЛ Хасково, който е собственост на общината, в противоречие със закона е предоставен от кмета Станислав Дечев на директора на МБАЛ Хасково – Д-р Георги Гелов. Той пък от своя страна, отново в противоречие със закона го дава под наем за ползване от – „ММ груп“ ООД с договор от 08.02.2022г.

На базата на открито от службите престъпление по чл. 283 А, ал. 1, т. 1 във връзка с член 282, ал. 2 от наказателния кодекс, е образувана преписка и в последствие са дадени указания и от наблюдаващ прокурор е насрочена проверка.

В хода на проверката с писмо по описа на МВР Хасково е изискана от кмета на община Хасково информация относно собствеността на  паркинга намиращ се до МБАЛ Хасково. Кметът Станислав Дечев, отговаря, че имота е бил актуван, като преди това съгласно друга заповед, имота е бил отписан от активите на общината. Така според кмета – МБАЛ Хасково е призната за собственик на имота, а община Хасково – съответно вече не е собственик.

Пред разпитващите кметът Станислав Дечев и директора на МБАЛ – Георги Гелов също са потвърдили че – МБАЛ Хасково е призната за собственик на имота, а община Хасково – съответно вече не е собственик.

В хода на проверката обаче, наблюдаващият прокурор, след изискване на документи от служба – геодезия, картография и кадастър, по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на Хасково, установява че имотът си е собственост на Общината, с начин за трайно ползване – паркинг.

Прокуратурата също така е направила запитване до общинска данъчна дирекция Хасково, дали имотът е бил деклариран по реда на ЗМДТ, кога и от кого, и плащани ли са данъчни задължения по отношение на този имот? Отговора на службите е, че имотът не е бил деклариран като самостоятелен и не са извършвани никакви плащания. В случая, вече от компетентните органи е установено, че паркинга пред МБАЛ Хасково си е собственост на Община Хасково.

И така двамата – кметът Станислав Дечев и  директора на МБАЛ Георги Гелов са превишили правата си и са извършили престъпление по чл. 283А, ал. 1, т. 1 във връзка с член 282, ал. 2 от наказателния кодекс, защото единия е преотстъпил незаконно имот, а другия се е разпоредил с имота, който не е бил негов, отдавайки го под наем за ползване на „ММ груп“ ООД.

В хода на същата проверка вече на място, органите са констатирали, че лицата служители на „ММ груп“ ООД, посочени като охранители, осъществяват дейност по пропускане на МПС на територията на МБАЛ Хасково срещу заплащане от 1 лев на час, при влизане на територията на болницата.

Престъпленията обаче не свършват до тук…

Органите установяват също, че директора на МБАЛ Хасково – Георги Гелов и „ММ груп“ ООД имат предишен договор от 22.11.2021г. Договорът е за извършване на денонощна невъоръжена, физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на движимо и недвижимо имущество на МБАЛ Хасково. По договора възложителя плаща месечно на изпълнителя сумата от 5800 лв. без ДДС.

Установеното на място от службите е, че служителите на „ММ груп“ ООД са били ангажирани изцяло с пропускателния режим с отдадените под наем паркинги и с таксуване на влизащи автомобили на територията на болницата, като същевременно не са отчитали обороти пред НАП. Тази дейност е била извършвана само през деня. Тези и никакви други служители не са извършвали фактически и практически охранителната дейност по договора от 2021г. В заключение е установено, че няма данни за изпълнение на денонощна охрана от страна на „ММ груп“ ООД, съгласно сключения договор. Въпреки това услугата за охрана е била заплащана ежемесечно с подписан от Д-р Георги Гелов протокол за извършена дейност и с издаване на фактура на „ММ груп“ ООД.

Всичко горе написано е изпратено от органите на МВР Хасково, разбира се подробно с данни като преписка на Окръжна прокуратура за образуване на досъдебно производство за извършени престъпления от горепосочените.

Преписката по описа на ОДМВР – Хасково е с: вх.№ 272000-13762/2022г.

Преписката по описа на Окръжна прокуратура – Хасково е с: вх.№ 1009/2022г.

До момента на публикуване на разследването на екипа ни, досъдебно производство или обвинение от страна на родната прокуратура не е образувано.

ЧАКАМЕ…

P.S. Между другото, да подчертаем, че отпреди няколко дни, пропускане на МПС на територията на МБАЛ Хасково вече е 2 лева на час. Така си живеем ние в Хасково. В тресавището от кал по високите места на властта в града. И това тресавище няма изчистване. Затова постоянно газим и ще газим в кал, кал която доброволци обаче трудно ще почистят. Ако не беше страшно, щеше да е много, много тъжно.

Гласувайте умно!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.