Община на алчното грабителство…

В схемата са замесени кмет и общински съветници от ДПС

Задаваме си въпроси… Откъде дойде този самонадеян ешелон от нахъсани и крадливи управници, които като хищни животни кръстосват територията, наречена Хасково, и поглъщат лакомо всичко. Интересува ли се някой изобщо? Не… „Слепота“ навсякъде…

Първобитният човек вярвал, че ако си затвори очите пред опасността, тя мигновено изчезва. Овластеният човек пък смята, че може да нарежда и на останалите да затворят очи. Това е т.нар. „Ефект Бам!“ – има го и в Хасково.

Ако, евентуално попитаме Станислав Дечев – кмет на гр. Хасково, колко незаконни постройки са премахнати през неговия мандат?… Отговорът ще е ясен.

За сметка на това обаче в Хасково тече ударно узаконяване на незаконни постройки. В квартал „Възраждане“ и в квартал „Република“ се случват невероятни неща. В схемата са замесени кмет и общински съветници от ДПС, които често могат да бъдат забелязани на посещения в Дирекция „АГСИ“. Научихме, че узаконяванията се извършват или чрез издаване на тъй наречените „Удостоверения за търпимост“ или чрез изработване на проекти на готов строеж и фиктивно откриване на строителни площадки.

Освен това от сигурен източник от Дирекция „ИСДУОС“ и отдел „Разпореждане с общинска собственост“ е сведено до знанието ни, че през мандат 2019-2023 г., във въпросните квартали „Република“ и „Възраждане“, са деактувани десетки общински парцели с цел щедро раздаване на бъдещи гласоподаватели. Заглавието на прочутия руски филм “Таборът отива към небето” е подходящо за перифраза на масовото предизборно купуване на ромски електорат. На това му се казва класика в жанра… Явно е, че се „плаща“ за бъдеща подкрепа.

Деактуването уважаеми читатели е процедура, приложима за имоти, които са били актувани като държавна/общинска собственост, както и за имоти, основанието за актуване на които е отпаднало. Именно такива имоти могат и следва да бъдат върнати на техните собственици, но това не става служебно, а е необходимо изрично волеизявление. Тези имоти се отписват от актовите книги със заповед на областния управител/кмета на общината и се предават на собственика. Процедурата е безплатна. В случай, че се установи, че са налице основанията за това, имотът се отписва от актовите книги. На лицето се издава удостоверение, по силата на което му се издава нотариален акт за собственост.

Частният интерес в Хасково, не просто взе връх, а се превърна в обсесия, пред която отстъпи и сетният държавнически разум. Създаде се мнимото усещане, че ако и последният декар земя премине в частни ръце, това ще бъде панацеята за бърз растеж и мигновено забогатяване. Случи се на юруш, в страшна суматоха, кой както свари и както му падне.

Общинска власт и кметът, не просто се оттеглиха от своята задача да опазват обществения интерес, а отидоха още по-надалеч: развиха бизнес от преразпределянето на собствеността. В продължение на близо три години сякаш е в сила само законът на алчното грабителство.

Богопомазани предприемачи нахлуваха с багери и събаряха „къщички“.

Тихомълком, деактуването на държавната собственост доведе до смяна на неколцина частни собственици, от боклукчии и чистачи до масони.

Градът ни не бива да е само един чувал, в който се събират и преразпределят данъци и такси. Нужно е качествено управление  за постигане на разумно равновесие между частния и обществения интерес, инак няма да се измъкнем от гледките на грозните и мръсни бетонни „пустини“, в чиито център стърчат огромни казина и дюнерджийници, от гледките на цели опустошени улици, сякаш са бомбардирани, и най-вече на безлюден център…

Така се случва, когато на човек със диплома „среден 3“  и с твърде лек интелектуален багаж гражданите повериха най-важния пост.

Гласувайте умно!…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.