Общината умишлено фалира ученическите общежития

В редакцията ни пристигна сигнал за злоупотреба с власт, конфликт на интереси и умишлено фалиране на ученическите общежития. Към сигнала е приложен и протокол които публикуваме.

Ето накратко и историята.

През месец септември 2021г. директорът и заместник директорът на Обединени ученически общежития, са пенсионирани. За Директор е назначен Димитър Цветков, който и до настоящия момент е временно изпълняващ длъжността. Колективът е силно притеснен от безотговорното отношение, незаинтересоваността и неадекватните решения на директора. Многократно са говорили с него за възникнали проблеми по материалната база, чието отстраняване се отлага с месеци, а това поражда напрежение сред настанените деца и техните родители и опасност за живота и здравето на възпитаниците.

Друг важен проблем е кадровата политика на временно изпълняващия длъжността директор на Обединени ученически общежития. По предложение на кмета на град Хасково – Станислав Дечев и с решение на общински съвет през месец март, са отменени наемите на настанените във ОУО ученици. С това обемът на работа на двамата домакини назначени от господин Цветков намалява. Поради намаления обем на работа, вместо да бъде оставен само един домакин, господин Цветков без да съгласува решението със синдиката на колектива увеличава заплатите им с 35% от месец април 2022г. Когато изрязват несъгласие с решенията на директора, той ги заплашва цитираме: „щом не се съгласявате много ще патите“ и споделял че  ако на негово място били назначили друг директор, то ще е човек, с когото ще комуникират само писмено.

Представители от колектива се срещат с началника на РУО гр. Хасково, г-жа Веселина Павлитова. Запознават я с проблемите с институцията и молят да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността директор на ОУО, човек от колектива. Тя ги уверява че през месец март, ще има конкурс за тази длъжност и всеки може да кандидатства. До настоящия момент такъв конкурс не е обявен. Междувременно, въпреки намаления брой ученици в общежитието, е открита нова длъжност – заместник директор по административно стопанска дейност. На тази длъжност е назначен Михаил Павлитов /съпруг на началника на РУО гр. Хасково – Веселина Павлитова/. Чувствайки се защитено от по- висша инстанция, ръководството на ОУО си позволява да отправя обидни квалификации спрямо възпитателите. Поради назрялото напрежение в колектива и по желание на работещите на ОУО е свикано събрание.

Питаме се, какво ще е съдбата на ОУО… защото се носят слухове за превръщането им в частна, луксозна хотелска база…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.