Еврокомисията одобри „Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България“ 2021-2027 г. на стойност близо 84 млн. евро. Ще се приемат проекти по три приоритета – „По-устойчив и по-зелен трансграничен регион“, „По-достъпен трансграниченПрочети