Езикът е повече национална сигурност от всички решения на политиците, заяви големият белетрист Като малки деца се събирахме в двора на 7-о училище и облени от възторг тръгвахме след буквите.Прочети