Излъгаха ни, окрадоха ни, наядоха се… Корупция и монопол в общинския дърводобив

Огромно количество пари се източват в дърводобива през схеми в общината благодарение на кмета.

Дърводобивът в района е жертва на схема, в която участва една компания, едно общинско предприятие, един кмет и няколко познати лица.

Съществуват основателни съмнения за това, че дейността на общинското предприятие занимаващо се с дърводобива, съзнателно е държана на тъмно.

Една фирма от години печели търговете и купува дървесината на цени под пазарните. Това, според собственици на дърводобивни фирми, говори за мащабни схеми за нарушаване на свободната конкуренция.

Схема: Ограничаване на конкуренцията се постига чрез избор на типа тръжна процедура. Най-лесно се договарят фирмите, когато търговете и конкурсите не са електронни, тъй като единствено при тях не може да се разбере кои са конкурентите, кой наддава или каква е предложената цена.

Другата разпространена схема в региона е за продажба на стояща дървесина на корен. Една и съща фирма закупува дървесината още преди да бъде отсечена, като лично я добива и в последствие транспортира до цеховете си. Съгласно наредбата за възлагане на дейности в горските територии продажбата на „стояща дървесина на корен“ се допуска при санитарни сечи и провалени търгове за добив, които следва да са единични случаи.

При този тип процедури се допускат двойно повече нарушения в гората спрямо случаите на разделени процедури за добив и отделно за продажба на дървесина от склад, тъй като фирмите често се изкушават да добиват дървесината, която им трябва, а не която е маркирана. Нарушенията се узаконяват чрез домаркиране след сечта. Отделно, тъй като дърводобивната фирма е собственик на добитата дървесина на корен, това създава условия за корупционен натиск върху горските служители с цел занижаване на качеството или количеството на дървесината при експедиция и транспортиране, което е по-трудно ако една фирма добива и друга фирма закупува дървесината.

Ограничаването на конкуренцията става и още… с административен трик в общината. До търга се допускат единствено фирми, които са заявили предварително желание за участие. Тъй като няма предварителни обяви за процедурите за дългосрочни договори, на практика кмета решава кои фирми да предупреди неофициално, че ще има такъв търг, за да подадат навреме заявление, докато останалите фирми не разбират за търга и не подават заявление, с което отпадат от условията на търга.

Не само в региона но и в страната, принципа е следния: големите фирми с политически протекции биват толерирани да извършват незаконни сечи, както и да изоставят, без да довършат дърводобивните обекти след отсичане на достъпната и най-ценната дървесина и да зарязват недостъпната и по-малоценната, тъй като не търпят сериозни санкции или горските служители ги е страх да ги санкционират изобщо поради силните политически връзки на тези фирми.

А кмета и кликата около него се спотайват. Единственото, което ги интересува е, как да запазят мазните си кресла. И няма да кажат нито една дума за големия си провал, за големите си престъпления.

Излъгаха ни, окрадоха ни, наядоха се…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.