Специалисти изследваха за бяс колония прилепи в Маджарово

Екип от Института по биоразнообразие и екосистеми при Българската академия на науките извърши летен мониторинг на колония от около 2500 прилепа в Маджарово. Специалисти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково присъстваха на проверката, на която бяха взети проби за бяс при летящите бозайници, съобщиха от екоинспекцията. Според Закона за биологичното разнообразие именно тя е контролиращият орган, който съблюдава за спазването на нормите при улова и вземането на проби от прилепите, които са защитени вид от закона.

Специалистите следят под лупа ролята на пещеролюбивите видове прилепи в България като вектор и резервоар на европейските вируси на бяс. За целта те улавят бозайниците за снемането на морфометрични показатели, събиране на ниско инвазивни проби за генетичен кръвен анализ от крилната мембрана и уропатагиалната вена за целта на научното изследване, уточниха от РИОСВ.

От там припомнят, че в Маджарово се намира една от големите колонии в региона, които обитават урбанизирани територии. Те се намират в изоставени сгради в населеното място. Строителни обекти, изградени от човека, служат за алтернативни убежища за прилепите. От всички 35 вида прилепи в Европа, в България се срещат 33 вида, което ги прави уникални за биоразнообразието в страната ни. Всички видове от летящия бозайник са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Споразумението за опазване на популациите от европейски прилепи EUROBATS.

Източник: БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.